JÁN KOSTRA

4.12.1910 Turčianska Štiavnička - 5.11.1975 Bratislava

Narodil sa 4.decembra 1910 v Turčianskej Štiavničke. Ako desaťročný Kostra odchádza na štátnu reálku do blízkej Žiliny, na ktorej roku 1928 zmaturoval. V jeseni toho istého roku odchádza do Prahy na štúdia, v úmysle stať sa profesorom kreslenia.Študuje tu na umeleckopriemyselnej škole a popritom sa ako mimoriadny poslucháč zapisuje aj na Filozofickú fakultu Univerzity Karlovej. V rokoch 1930-1933 študuje už na Českom vysokom učení technickom .To bolo tých ,,Šesť rokov učňovských lásky a umenia", ktoré v básni Praha vzletov (zo zbierky Báseň, dielo tvoje) Kostra velebiaco sprítomňuje. Uvedomujúc si, čo mu dali, okrem mladých lások, najmä očarenie umením a modernou poéziou, aktivizoval sa v skupinovom literárnom krúžku. Navštevoval aj schôdzky Detvana. Kostra v roku 1933 prerušil štúdiá a narukuje na vojenskú prezenčnú službu v Levoči. Potom nasleduje predovšetkým redaktorovanie v Robotníckych novinách , v rozhlase. Zväčšia sa venuje iba literárnej tvorbe.

Vydal knihy : Hviezda (1937), Moja rodná (1939), Ozubený čas (1940), Puknutá váza, Všetko je dobré tak (obidve 1942), Ave Eva (1943), Básnik o básnictve (1944). Prvá povojnová zbierka Presila smútku (1946), skomponovaná z veršov napísaných v rozpätí štyroch vojnových rokov (1941-1945).
Prvé povojnové svedectvo o tom vydáva Kostra zbierkou Za ten máj. Doteraz najúplnejšie vydanie Kostrovej poézie - vrátane niektorých básní, ktoré vychádzali iba časopisecky a autor ich do kníh z rozličných príčin nezaraďoval -priniesla až posmrtná kniha : Prvé a posledné (1977).Vyšla ako štvrtý zväzok básnikových Vybratých spisov. Pre úplnosť uvádzame aj názvy predošlých troch zväzkov: Prvých sedem (1971), Za ten máj (1972) a Nepočká jeseň (1973). No až zbierka Javorový list (1953) vyniesla svojho autora medzi básnické dominanty . Lyrická zbierka Šípky a slnečnice (s troma autorovými kresbami) vyšla až po piatich rokoch (1958).Jeho reflexie zavŕšila i zastrešila obdivuhodne sústredená lyrika poslednej knihy, nazvanej Len raz (1968).Ján Kostra ako prekladateľ sa doteraz nedočkal komplexného docenenia. Zafixujeme preto aspoň o básnické preklady : F. Villona (Malý testament), Ch. P. Baudelaira (Kytica z Kvetov zla), J. W. Goetheho (Čarodejníkov učeň) a preklady milovaných českých básnikov (J. Wolkera, K. H. Máchu, V. Závadu). Zomrel v Bratislave 5. novembra 1975.