JOZEF GAŠPARÍK-LEŠTINSKÝ

10.2.1861 Leštiny - 4.6.1931 Martin

Narodil sa v Leštinách. Pochádzal z remeselníckej rodiny. Základnú školu navštevoval v rodnej obci a vo Vyšnom Kubíne, kam sa jeho rodičia presťahovali r. 1781. R. 1875 odišiel do Budapešti, kde pracoval ako učeň v tlačiarni Viktora Hornyánszkeho (1875-77). R. 1878 vstúpil do služieb Kníhtlačiarskeho účastinárskeho spolku v Martine. R. 1895 založil v Martine kníhkupectvo a r. 1897 i malú tlačiareň. V Martine sa stal aktívnym členom a funkcionárom Slovenského spevokolu, písal preň, hrával divadlá, bol funkcionárom rozličných spolkov, spoločností a Ústredia slovenských ochotníckych divadiel.

Do literárneho života vstúpil ako autor utilitárnej literatúry i ako vydavateľ a kníhkupec. Pod rôznymi šiframi prispieval do Černokňažníka a písal nenáročné veršované texty na rôzne národné, politické, sociálne a náboženské témy. Jeho hlavným zámerom bolo vychovávať a poučiť. Z týchto pohnútok vznikla aj jeho prvá veršovaná protialkoholická práca Zo života (1894), ilustrovaná
M. Alešom, na ktorú nadväzovala zbierka zveršovaných výchovno-poučných tém Pri kozúbku (1912). Aj prozaické obrázky Martin Rebrina a jeho chodníčky (1911) a Ondrej Nákova a Svoreňov ženský klobúk (1911) zapadajú do ľudovovýchovného programu autora a jeho vydavateľstva. Zveršovanými príbehmi, epizódkami, kupletmi, novoročnými klapanciami zapĺňal martinské ľudové kalendáre a národné i cirkevné časopisy. Praktické a výchovné potreby sledoval aj vydaním veršovanej brožúry Malý žiačik (1906). Bez väčšej básnickej invencie napísal Veršíky na pohľadnice (1907), Veršíky do pamätníka (1908) a po prevrate Jarné piesne (1920), ktoré síce využívajú nové témy, ale umelecky ostávajú na úrovni ponášok na ľudovú pieseň a kopírovania starších vzorov domácej poézie. Praktickým cieľom slúžila aj zbierka Piesne, verše a rečňovanky (1927). Po r. 1918 sa J. Gašparík stal vyhľadávaným autorom textov k leporelám. Okrem toho pestoval aj náboženskú poéziu, ktorú vydával pre výchovné potreby ev. cirkvi. Významná bola jeho kníhkupecká a nakladateľsko - vydavateľská práca. Celkove vydal vyše 140 titulov, pričom mal dobre vybudovanú kníhkupeckú sieť a kníhkupecké bibliografické informácie. Jeho zásluhou vyšli niektoré diela slovenských spisovateľov určené najmä ľudovému čitateľovi a mládeži (A. H. Škultéty, A. H. Krčméry, J. D. Čipka, A. E. Timko, I. Žiak-Somolický, J. G. Tajovský a i.)